Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – jakie mamy możliwości?

Niepełnosprawność związana jest z koniecznością systematycznej rehabilitacji m.in. w domu i zakupem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, który umożliwia funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Za sprzęt rehabilitacyjny uznajemy m.in. wózki inwalidzkie, kule, balkoniki i chodziki, a także łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe. Wyjaśniamy, w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ

Dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego są realizowane według rozporządzenia ministra zdrowia. Jest to lista wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dofinansowaniem z NFZ. 

Rozporządzenie określa:

  • jaki wyrób medyczny może być wystawiony przez lekarza danej specjalizacji,
  • jakiej wielkości przysługuje dofinansowanie oraz wysokość odpłatności pacjenta,
  • co ile lat można starać się o dopłaty do sprzętu,
  • kryteria przyznawania sprzętu (wytyczne dla lekarza).

Zlecenia wystawiane są przez lekarza, podobnie jak przy wypisywaniu recepty na leki. Od 2020 roku zlecenia są wystawiane w formie elektronicznej, po wyjściu od lekarza zlecenie jest gotowe do realizacji, nie trzeba go potwierdzać w żadnym punkcie rejonowym NFZ-u (jak to miało miejsce dotychczas).

Zlecenie na sprzęt rehabilitacyjny wystawione przez lekarza jest ważne przez rok. W tym czasie należy odwiedzić sklep medyczny i pobrać przepisany sprzęt medyczny. W zależności od całkowitego kosztu wyrób medyczny może być w całości zrefundowany lub będzie wymagał dopłat ze strony pacjenta.

Podstawowy sprzęt rehabilitacyjny taki jak: wózki ręczne, balkoniki, chodziki, kule, materace czy poduszki może przepisać już lekarz pierwszego kontaktu, z przychodni POZ. W związku, z czym nie jest konieczna wizyta u lekarza specjalisty. Wykaz przykładowego sprzętu do rehabilitacji ilustruje tabela poniżej:

Kod wyrobuNazwa wyrobu medycznegoOkres użytkowaniaDopłata z NFZ
P.089

Rurka tracheostomijna

Raz na rok

150,00 zł

P.092

Proteza piersiRaz na 2 lata280,00 zł

P.093

PerukaRaz na rok

250,00 zł

P.116

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatycznaRaz na 2 lata

350,00 zł

P.117Materac przeciwodleżynowyRaz na 3 lata

280,00 zł

P.118

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

Raz na 3 lata

21,00 zł / sztuka

P.121

Trójnóg lub czwórnóg

Raz na 3 lata

52,50 zł

P.123

Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

Raz na 5 lat

168,00 zł

P.127Wózek inwalidzki ręcznyRaz na 5 lat600,00 zł

By uzyskać dofinansowanie na sprzęt medyczny specjalistyczny taki jak np.: wózki aktywne, wózki specjalne dla osób z porażeniami, ortezy kolana, czy ortezy tułowia wymagana jest wizyta u lekarza specjalisty jak np.: ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji.

Osoby trwale lub czasowo niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ. 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą pozwolić sobie na zakup niezbędnego, zaleconego przez lekarza sprzętu rehabilitacyjnego, a także m.in. urządzeń medycznych i przyrządów umożliwiających funkcjonowanie osoby chorej w warunkach domowych (łóżko rehabilitacyjne, podnośnik dla osoby niepełnosprawnej, schodołaz). Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z PFRON, trzeba posiadać dokument, który potwierdza niepełnosprawność, a także spełniać kryterium dochodowe. Środki z PFRON przyznawane są osobom niepełnosprawnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% w przypadku osób samotnych. Co więcej, musi zachodzić konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, do którego przyznawane jest dofinansowanie – potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Ze środków PFRON można uzyskać dopłaty na sprzęt rehabilitacyjny w wysokości aż do 95% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wkład własny wyniesie minimalnie 5%, jednakże koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem PFRON nie może być wyższy niż pięciokrotne przeciętne wynagrodzenie.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – rozdziela je pomiędzy osoby niepełnosprawne, które złożyły wniosek. Oprócz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego PCPR może także udzielić wsparcia finansowego w zakresie m.in. zakupu niezbędnych przedmiotów ortopedycznych, zakupu środków pomocniczych (jak pieluchomajtki, pampersy dla dorosłych, wkładki anatomiczne itp.) oraz likwidacji barier architektonicznych (dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej).  Wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wsparcie z PFRON za pośrednictwem PCPR można składać przez cały rok. Warto jednak wiedzieć, że o otrzymaniu dofinansowania decyduje dostępność środków na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Podsumowując, osoba niepełnosprawna może otrzymać dopłaty na sprzęt rehabilitacyjny od kilku różnych instytucji (NFZ, MOPS lub PCPR ze wsparciem PFRON). Tego typu wsparcie finansowe może ułatwić choremu szybszy powrót do zdrowia bez nadwyrężania jego prywatnego budżetu. Alternatywą dla zakupu może być również wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji. Jeśli są Państwo zainteresowani tym rozwiązaniem, zapraszamy serdecznie do kontaktu z pracownikami jednej z naszych wypożyczalni medycznych na Śląsku.

ikona koszyka
Scroll to Top