Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej F.U.H. Medicus M. Wojaczek, P. Kostka s.c. z siedzibą w Lyskach: Magdalena Wojaczek, Piotr Kostka. Można się z nimi skontaktować poprzez email: medicus.kostka@wp.pl

Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Wojaczek. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail: iod.medicus.kostka@gmail.com lub telefonicznie: +48 518 213 350

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i/lub umowy najmu sprzętu medycznego a także działań poprzedzających ich realizację (marketing produktów i usług administratora, uzgodnienia, dobory, sporządzanie oferty, monitoring oferty).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • zażądania zaprzestania przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu osobom lub firmom upoważnionym przez nas – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom: podmiotom medycznym, NFZ, bankom, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, pomoc prawną oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych: firmom spedycyjnym realizującym dostawę zamówionego towaru oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. sąd w przypadkach spornych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższe zasady przetwarzania danych osobowych dotyczą również danych osób działających jako przedstawiciele lub pełnomocnicy przy czynnościach związanych z wykonaniem umów zawartych z naszą firmą.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.medicus-kostka.pl w zakładce RODO oraz w formie pisemnej w siedzibie naszego sklepu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.

ikona koszyka
Scroll to Top